Home

Sjoerd P. Bakker – Schilderijen

Sjoerd P. Bakker, 1952 geboren te Wolvega.
Heeft geen op schilderkunst gerichte opleiding gevolgd.
Studeerde rechten in Groningen
Buiten het schilderen slechts enkele interesses
Met name: Vriendschappen
Noord Amerikaanse Indianen oorlogen 1713-1898
Wielrenwedstrijden uitgezonden door de BRT

Zijn schilderen dient geen doel.
Hij beeldt niets af.
Noch het leven, noch de fysieke wereld of persoonlijke associaties.
De fysieke wereld is weliswaar het referentie-kader.
Hij probeert slechts principes achter de techniek te activeren door een daad van nietsontziende
adoratie.
Dit alles in de aanname dat deze principes iets vertegenwoordigt dat ultieme lading geeft
aan een schilderij.
Het is een wereld waarin diversiteit als het ware is gekristalliseerd tot samengebaldheid.
Slechts een gewaarwording van overweldigende betekenisloosheid blijft over.
In die zin: “vorm is inhoud”.
In het kielzog hiervan worden eindeloze persoonlijke eigenheden aangevoerd, die
de specifiekheid van het schilderij bepalen.

Deze buitengewoon interessante tekst verhoogt evenwel de kwaliteit van het kunstwerk niet.
Als raad geeft hij: vergeet bv. deze tekst en wees uitsluitend bewust van de beweging van het
oog totdat je ontdekt wat dat doet met je besef van schoonheid.

Vanaf zijn jeugd kwam hij in aanraking met schilderkunst via kunstboeken
Er is een sterke verbondenheid ontstaan met de geschiedenis van de schilderkunst.
Hij gaat uit van een zekere hierarchie van de bovengenoemde principes, waarin ruimtelijkheid
de basis vormt.
Thematiek als zodanig is oninteressant.
Hij neemt bijna altijd een voor-beeld (vanuit de fysieke wereld of van een foto).
Ook de non-figuratieve werken ontstaan in de regel met elementen van afbeeldingen.
Tijdens het schilderen moet alles op het spel gezet worden.
Gedurende het ontstaan lijdt het schilderij doorgaans verscheidene kollapsen.
Hij schildert in een serie van relatief korte sessies, en streeft naar schets matigheid en een
minimum aan middelen.
Evenwel wijken de resultaten hiervan af.

Opmerkingen:
– Hoe meer je ziet des te minder je kunt spreken.
– Ik kijk niet via associaties.
– Mijn instrument is het penseel, ik ben het instrument van de techniek.

Sjoerd P. Bakker Paintings

Sjoerd P. Bakker was born in Wolvega, Netherlands in 1952
No formal education in fine arts.
Studied Law in Groningen.
Beyond Painting only few interests.
Namely friendships, North-American native wars, Japanese warships
and cyclist competition broadcast by Belgium TV.

His painting does not serve any purpose.
Nothing is being represented.
Neither life, nor the physical world or personal associations.
However the physical world is the frame of reference.
Disclosing the principles behind the technique which have to be actuated
by an act of relentless glorification.
Assuming these principles, while representing a deeper reality, will upload
the painting, as it were.
It is a dimension where diversity has been crystallized into unity.
Only overwhelming meaninglessness remains.
In this sense “form” is the inner value.
In the wake of this, endless personal aspects manifest themselves, constituting
the specificness of the painting.
This extremely interesting text does, however, not enhance the quality of
the work of art itself.
His advise would be: forget all this and try to be aware exclusively of the
movement of the eye until you discovers what it does to the sense of beauty.

In his early years he discovered painting through books of art.
So there is a very strong connection with the history of painting.
He presumes a certain hierarchy of the earlier mentioned principles in which
spaciousness is the essential element.
Themes themselves are not interesting for him.
He uses the physical world or an image of it, as a point of departure.
The non-figurative paintings are also, at least partly, based on images of
the physical world.
During the process of painting one has to risk everything.
The painting suffers, normally, several collapses.
He paints in relative short sessions aiming to be graphic and sketchy and to use
a minimum of means.
Although results may deviate from this.

Remarks
The more you see the less you can talk about it.
I don’t look through associations.
My instrument is my pencil, I am the instrument of the technique.

Als je je niet confronteert met je schaduw, wordt je schaduw je lot. Jung.